event image event image

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, 23.02.2021 r.

Program szkolenia

9:30-10:15

MODUŁ I: Wprowadzenie do zamówień sektorowych wg Nowego PZP

 
 • „Harmonogram wejścia w życie”
  • wpływ Nowego PZP na zawarte umowy i postępowania wszczęte w 2020 r.
  • przepisy przejściowe
 • Zakres zastosowania Nowego PZP (w tym wyłączenia) i szczególne uprawnienia zamawiającego sektorowego
 • Zasada efektywności ekonomicznej i jej praktyczne zastosowanie
 • Wstępne konsultacje rynkowe i zaangażowanie wykonawców w przygotowanie postępowania

10:15-10:25

Przerwa

10:25-11:40

MODUŁ II: Przygotowanie i przebieg postępowania

 
 • Tryby postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
 • Wszczęcie i prowadzenie postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego – krok po kroku
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • Weryfikacja wykonawców i ich ofert po nowemu:
  • przesłanki wykluczenia i self-cleaning
  • podstawy odrzucenia ofert
  • dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
 • Rozstrzygnięcie postępowania

11:40-12:20

Przerwa

 

12:20-13:20

MODUŁ III: Umowy sektorowe wg Nowego PZP

 
 
 • Elementy obowiązkowe umów i postanowienia niedozwolone
 • Klauzule przeglądowe i zasady zmiany umów
 • Nowe obowiązki dokumentacyjne zamawiających - raport z wykonania umowy
 

13:20-13:30

Przerwa

 

13:30-14:15

MODUŁ IV: Środki ochrony prawnej

 
 
 • Postępowanie odwoławcze w Nowym PZP
 • Nowa regulacja „postępowania dowodowego”
 • Postępowanie skargowe
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 

14:15-14:30

Otwarta dyskusja

 

14:30

Zakończenie szkolenia